Geguritan Kidung Katresnan

Rp55,000 Rp65,000

Add to wishlist
Share
Category

  Judul: Geguritan Kidung Katresnan

  Penulis: Budi Santosa, S.Pd.
  ISBN: –
  Halaman: 53 hlm
  Cover: Soft Cover
  Ukuran: 14 x 20 cm
  Berat: 60 gr

   

  Deskripsi:

   

  Lelakon  Urip

   

  Lelakon ing alam panguripan
  Marga dalane urip maneka warna
  Kadang ana duwur kadang ono ngisor
  Kadang nanjak ndedel  mabur duwur
  Bisa uga tiba ana ngisor tan iso tangi

   

  Urip ingaran begja yen atine wus tentrem
  Pikir wis sumeleh marang purbaning Gusti
  Nanging sing nasar, srakah, aluamah
  Anguliti lan ngreka crita yo ora kurang
  Amung kanggo seneng sakwetara

   

  Kabeh wis ginaris kang kuasa
  lakone manungsa ing alam donya
  siji lan sijine nora pada
  ditata bisa papa bisa mulya
  manungsa kari nampa kanti legawa

   

  titah mung sak wantah kari sumarah
  ora bisa mbantah apa meneh kokehan polah
  wenang budidaya ora kena ngundamana
  kesinungan drajat utawa kesrakat
  wus dadi pestining kodrat kang kariya jagat

  ==========

  Mugi buku kempalan geguritan kanti irah-irahan KIDUNG KATRESNAN punika saget nambah raos tresna basa Jawa dumatheng sinten kemawon para sutresna  ingkang maos.

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “Geguritan Kidung Katresnan”

  Your email address will not be published. Required fields are marked *